Nederlands
  nl
English
  en
contact veelgestelde vragen
log in
VU
 
Privacy statement
De VU Boekhandel gebruikt de aan haar verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst om jou als koper te informeren over de afhandeling van orders en om jouw order te kunnen bezorgen.

Vertrouwen is voor ons de basis om met jou en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van jou over de gegevens die wij van je vragen. Maar ook om de veiligheid van diezelfde gegevens bij ons als je leverancier van boeken, uittreksels en syllabi. Wij zullen daarom zorgvuldig omgaan met de gegevens die je aan ons verstrekt. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Je kunt er op vertrouwen dat wij:
  • werken naar de letter en de geest van de privacywet en -regelgeving;
  • je gegevens veilig en zorgvuldig verwerken;
  • je gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciĆ«le of charitatieve doeleinden;
  • je wettelijke rechten respecteren;
  • alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren:
  • onze systemen adequaat beveiligen;
  • de website goed beveiligen.
Heb je vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot je privacy? Geef deze dan via e-mail door aan:
Vermeld daarin je naam- en adresgegevens. Je krijgt per ommegaande een reactie van ons.
leveringsvoorwaarden privacy statement copyright disclaimer veelgestelde vragen contact
 
VUBOEKHANDEL.NL VU Boekhandel boekverkopers sinds 1967